ความยั่งยืน

ค้นหาเพิ่มเติมในสิ่งที่คุณกำลังมองหาด้วย Universal Fibers®

  • ผลลัพธ์ที่ไม่ธรรมดา
  • ภารกิจด้านความยั่งยืน
  • เส้นทางสู่ความยั่งยืน/มรดกตกทอด
ที่ Universal Fibers® เราเชื่อว่าภัยคุกคามสิ่งแวดล้อมของเราที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาให้น้อยที่สุด คือ วิธีที่การเก็บรักษาธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตที่อยู่อาศัยร่วมกันเอาไว้ได้ดีที่สุด เราคือผู้บุกเบิกแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนด้านการพัฒนา และผลิตเส้นใยของพรมที่มีประสิทธิภาพสูงมายาวนานกว่า 50 ปีแล้ว และเรายังคงทำการพัฒนาแนวทางปฏิบัติเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง

ไม่ใช่แฟชั่น ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เราต้องการโซลูชั่นที่ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานทั่วทั้งสายการผลิต และห่วงโซ่อุปทานของเรา ซึ่งสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน และได้รับการรับรองจากองค์กรอิสระ เราแสวงหาวิธีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ของเสีย และใช้น้ำให้น้อยลงอย่างไม่หยุดยั้ง

ความยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงความคิดในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น แต่ยังเป็นคุณค่าที่แท้จริงภายใน Universal Fibers® ด้วยเช่นกัน ภารกิจของเรา คือ การสร้างผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และเครื่องมือที่มีความโปร่งใสซึ่งช่วยเสริมสร้าง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับอุตสาหกรรมของเรา และยังปกป้องโลกของเราได้โดยไม่ต้องมีฝ่ายใดเสียสละอย่างใดอย่างหนึ่ง

EnLIST เป็นขอบเขตของการทำงานแบบสี่จุด เราได้พัฒนาสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อติดตามผลกระทบในด้านสำคัญ ๆ ของเรา

ปัจจัยด้านการวิเคราะห์วัฎจักรชีวิตในด้านหการค้นหาทรัพยากร การขนส่ง การผลิต การติดตั้ง การใช้งาน และการเลิกใช้งาน

การวัดผลกระทบจะได้รับการตรวจสอบระบบเมตริกใน ”ปัจจัยสำคัญ” ของเราจากองค์กรอิสระ
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรากฐานของความพยายามของเราตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการเชิงบวกแก่ผู้คน และมนุษยชาติของเรา

ความโปร่งใสในวัสดุ และกระบวนการจะได้รับการตรวจสอบจากผู้รับรองอิสระ

อ่านรายงานความยั่งยืนขององค์กรล่าสุดของเราเพื่อเรียนรู้ว่าเราจัดการกับปัจจัยสำคัญของเราอย่างไร

ในขณะที่เรากำลังพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้วัตถุประสงค์ด้านการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประสบความสำเร็จ วิธีการ และเป้าหมายของเราก็ค่อย ๆ พัฒนาขึ้นไปพร้อม ๆ กัน เราต้องการโซลูชั่นที่ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานทั่วทั้งสายการผลิต และห่วงโซ่อุปทานของเรา ซึ่งสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน และได้รับการรับรองจากองค์กรอิสระ เราสามารถจัดการกับปัจจัยสำคัญของเราได้อย่างง่ายดายด้วยการ: ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้น้อยลง มีอากาศที่สะอาดมากขึ้น ใช้น้ำน้อยลง และลดปริมาณของเสีย

เราให้ความเอาใจใส่อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับชุมชนของเราโดยเริ่มตั้งแต่การเอาใจใส่ในทีมงานที่ Universal Fibers® ของเราไปจนถึงพันธมิตร และลูกค้าทั่วโลกของเรา นี่เป็นสิ่งที่เติมไฟให้กับความมุ่งมั่นในการปกป้องสถานที่ซึ่งเราเรียกมันว่าบ้านของเรา

ที่ Universal Fibers® เรารู้ว่าข้อกำหนดด้านความยั่งยืน และการใช้ภาษาฟุ่มเฟือยนั้นในบางครั้งอาจทำให้เกิดการตีความไปได้หลายความหมาย ดังนั้นเราจึงคิดว่าการทำให้แน่ใจว่าเจตนารมณ์ของเรา และการใช้ภาษาฟุ่มเฟือยนั้นมีความชัดเจน และรัดกุมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น


เราได้รวบรวมรายการของคำถามที่พบบ่อยซึ่งจะช่วยตอบคำถามทั่วไปที่เราได้รับเกี่ยวกับความยั่งยืน และการทำงานของเราในด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลง

ต้องการให้เราช่วยเหลือคุณในด้านไหน?

เรายินดีที่จะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับเป้าหมายในการออกแบบของคุณ